Jakie badania wykonujemy?

1.BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY, WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ OSÓB LUB TOWARÓW:

 • kierowców taksówek osobowych i bagażowych
 • kierowców MKS, PKS
 • autobusów, busów
 • kierowców przewożących towary, rzeczy, itd.
 • badania kierowców po szkoleniu okresowym, do świadectwa kwalifikacji

2.BADANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH:

 • kandydatów do ochotniczej straży pożarnej
 • kierowców m.in.: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Technicznego, Gazowego, Energetycznego

3.BADANIA KIEROWCÓW SKIEROWANYCH PRZEZ POLICJĘ ZA:

 • przekroczenie limitu punktów karnych
 • jazdę pod wpływem alkoholu lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców wypadków drogowych w którym są zabici lub ranni

5.BADANIA EGZAMINATORÓW, INSTRUKTOWÓW ORAZ KANDYDATÓW NA TE STANOWISKA

6.BADANIA KIEROWCÓW SKIEROWANYCH PRZEZ LEKARZA

7.BADANIA OPERATORÓW MASZYN I URZĄDZEŃ:

 • suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych oraz innych maszyn
 • wszystkich typów wózków widłowych

8.BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI (BADANIA WYSOKOŚCIOWE) np.:

 • w budownictwie
 • w energetyce

Procedura przebiegu badania psychotechnicznego.

Badania psychotechniczne są przeprowadzane indywidualnie lub grupowo i przebiegają w następujących etapach:

1. Testy:

 • badanie cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej
 • ocena sprawności intelektualnej i zdolności poznawczych

2. Badania aparaturowe:

 • badanie sprawności psychofizycznej

3. Indywidualna rozmowa z psychologiem: omówienie wyników badania i informacja zwrotna.

4. Wydanie orzeczenia.

Po zarejestrowaniu osoba badana otrzymuje do wypełnienia ankietę, po czym przystępuje do wypełnienia testów papierowych. Badania testowe pozwalają na ocenę zdolności poznawczych, cech osobowości. Kolejnym etapem są badania na urządzeniach diagnostycznych, mające na celu określenie sprawności psychomotorycznych. Na zakończenie odbywają Państwo indywidualną rozmowę z psychologiem, na której omawiane są m.in. wyniki badań. Na zakończenie wydawane jest orzeczenie.

Czas badania :

 • dla kierowców około 1 – 1,5 godziny
 • dla operatorów oraz osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej około 1 godziny

WAŻNE!

Zgłaszając się na badanie przygotuj:

 • dowód osobisty stwierdzający tożsamość
 • prawo jazdy w przypadku kierowców
 • okulary (o ile używasz)

Zgłaszając się na badanie powinieneś:

 • być sprawny by przystąpić do badań (wypoczęty)
 • w ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci
 • być zdrowy (ogólnie dobre samopoczucie)